Wat is de financiële bijsluiter?

Een financiële bijsluiter moet inhoudelijke informatie verschaffen over het product. De bijsluiter is verplicht  voor complexe financiële producten. Hierin staat belangrijke informatie waar de consument over moet beschikken voordat het product wordt afgesloten. 
In de bijsluiter moeten in eenvoudige taal de risico’s beschreven worden. 

De financiële bijsluiter moet bestaan uit de voorgeschreven standaard teksten. Financiële instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van de cijfers in het document. 
Ook moet duidelijk gemaakt worden wat de kosten zijn en wat er gaat gebeuren bij het tussentijds stoppen met het product.

Het standaardiseren van de financiële bijsluiter heeft als voordeel dat producten van verschillende aanbieders eenvoudiger te vergelijken zijn. 

De financiële bijsluiter bestaat uit de volgende vijf onderdelen:
Wat houdt het product in? – Bestaat het product uit lenen, sparen, beleggen of verzekeren?
Wat zijn de risico’s? – Het risico kan variëren van zeer klein tot zeer groot
Wat zijn de kosten? – Welke kosten zitten er verwerkt in het product?
Opbrengst product? – Visueel maken wat er qua opbrengst verwacht mag worden
Eerder beëindigen? – Wat zijn de gevolgen van het stoppen met de verzekering?

Let op! In de financiële bijsluiter staat niet de volledige informatie over het product. De offerte en de voorwaarden moeten ook goed worden doorgenomen voordat het product daadwerkelijk wordt afgesloten.

ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:23
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:23