Wat is het klantprofiel?

De adviseur vult samen met jou een klantprofiel in. Hierin komen de gegevens die voor het verstrekken van een hypotheekadvies van belang kunnen zijn. 
Ook wordt inzichtelijk gemaakt wat je weet over hypotheken en waar volgens jou de hypotheek aan moet voldoen. Bij het verstrekken van een hypotheekadvies is een klantprofiel verplicht.

Er moet voldoende informatie worden ingewonnen om een goed advies op te kunnen baseren. De informatievergaring moet gericht zijn op vier gebieden, namelijk:
Kennis en ervaring 
De financiële positie 
De risicobereidheid
De doelstellingen 

Het moet uiteraard wel om informatie gaan die relevant is voor het advies.
Adviseurs en banken zijn vrij in het inrichten van een klantprofiel, zolang er maar voldoende informatie wordt ingewonnen om een goed advies te kunnen verstrekken.

Afhankelijk van het gekozen financieel product en de ingevulde gegevens in het klantprofiel, moet er ook nog een beleggingsprofiel worden opgesteld. 
Hierin wordt dieper ingegaan op de risico’s van het beleggen.

Indien de adviseur in een hypotheekofferte afwijkt van de wensen uit het klantprofiel, moet dit worden aangegeven. 
De adviseur moet de afwijking ook expliciet bespreken en duidelijk maken dat het advies niet overeenkomt met het klantprofiel.

ĉ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:58
Ċ
James Hendrik,
30 jul. 2015 04:58