Wat is het verschil tussen effectieve en nominale rente?

De nominale rente is de rente die je daadwerkelijk moet betalen. Onder effectieve rente wordt verstaan: de te betalen rente, rekening houdende met het moment van betalen en de kosten.

Voor het vergelijken van financiële producten moet de effectieve rente gebruikt worden.

De verschuldigde hypotheekrente wordt maandelijks betaald. In principe zou de bank de verschuldigde rente in één keer aan het eind van het jaar in rekening moeten brengen.

Doordat je maandelijks gaat betalen, mis je over de betalingen rente-inkomsten. Hierdoor zal de effectieve rente hoger uitkomen dan de nominale rente.

In de effectieve rente kunnen ook nog kosten verwerkt zitten.

In hypotheken die zijn afgesloten vóór 2013 zit vaak nog een afsluitprovisie verwerkt. Deze kosten worden bij het bepalen van de effectieve rente wel meegenomen, bij de nominale rente niet.

Je hebt vóór 2013 bijvoorbeeld €200.000 tegen 5% rente geleend. Je moest over de lening 1% afsluitprovisie betalen. In werkelijkheid is er dus nog €198.000 beschikbaar.

De te betalen rente wordt wel berekend over €200.000. De jaarlijkse rentelasten bedragen €10.000. De effectieve rente bedraagt: €10.000/€198.000 * 100% = 5,05%.

In werkelijkheid is de effectieve rente nog hoger, want bij deze berekening is er geen rekening mee gehouden dat de verschuldigde rente maandelijks wordt betaald.