Is oversluiten altijd zinvol?

De hypotheek oversluiten heeft zin als er een financieel voordeel te behalen is. De hypotheekadviseur zal moeten berekenen wat het financieel voordeel is. Het oversluiten kan ook voor meer zekerheid zorgen. Een beleggingshypotheek wordt bijvoorbeeld omgezet naar een annuïteitenhypotheek. Oversluiten van een hypotheek is zeker niet altijd zinvol.

Bij het oversluiten van de hypotheek kan de nieuwe hypotheek ook weer beter afgestemd worden op de wensen van de klant/geldnemer. In het verleden zijn er veel hypotheken afgesloten met een deel aflossingsvrij. Achteraf gezien hebben veel woningeigenaren daar spijt van. Bij het oversluiten kan in de nieuwe hypotheek wel een aflossing worden ingebouwd.

Indien overwogen wordt om de hypotheek bij een andere geldverstrekker over te sluiten, dan is wel van belang dat de verhouding van de (restant)hypotheeklening tot de marktwaarde van woning acceptabel is. Een nieuwe geldverstrekker moet immers wel openstaan om het risico op zich te nemen en dan is dit een belangrijk element.