Is de hypotheekrente voor mijn vakantiewoning aftrekbaar?

De regeling voor de hypotheekrenteaftrek geldt alleen voor de eigen woning die dient als hoofdverblijf. Een vakantiewoning is onder voorwaarden gedeeltelijk te financieren met een hypotheek, maar de betaalde rente is niet aftrekbaar van het inkomen.

De eigen woning valt binnen ons belastingstelsel in box 1. Doordat de eigen woning samen met het inkomen in deze box zit, is de betaalde rente aftrekbaar van het inkomen.

Een vakantiewoning zit in box 3 samen met andere vermogensbestanddelen, zoals spaarvermogen en een belegd vermogen. De waarde van de vakantiewoning wordt als vermogen gezien. De hypotheek op het huis is juist een schuld dat verrekend kan worden met de bezittingen. Huuropbrengsten bij het verhuren van de vakantiewoning vallen ook in box 3.