Wat is een intentieverklaring?

Met een tijdelijk dienstverband is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten. De hypotheekbank zal in dat geval een intentieverklaring verlangen. Met deze verklaring geeft de werkgever aan dat de intentie bestaat om het tijdelijk dienstverband om te zetten in een contract voor onbepaalde tijd. Bij gelijkblijvend functioneren en als de bedrijfsomstandigheden het toelaten, wordt het tijdelijk contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Door een dergelijke verklaring kan de bank uit gaan van een gelijkblijvend inkomen. Hierdoor kan het inkomen volwaardig mee worden geteld voor de hypotheekverstrekking.

Ondanks de veranderende arbeidsmarkt, blijven banken vasthouden aan een vast contract of een intentieverklaring. Er zijn werknemers met een tijdelijk dienstverband die met hun kennis en ervaring zeer eenvoudig bemiddelbaar zijn, maar daar letten de banken niet op. Dit wordt mede veroorzaakt door de strenge eisen die de AFM banken opleggen.

De intentieverklaring wordt vaak verward met een werkgeversverklaring, maar de verklaringen dienen verschillende doelen. In de werkgeversverklaring worden uitsluitend de inkomensgegevens opgegeven.

Door het afgeven van een intentieverklaring wordt de werkgever niet verplicht om ook daadwerkelijk een vast contract te geven.