Wat is een vereniging van eigenaren (VvE)?

Wettelijk is vastgelegd dat er een Vereniging van Eigenaren (VvE) ontstaat bij het splitsen van een gebouw in appartementen.

Alle eigenaren van een appartement zijn automatisch lid van de VvE. Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijkheid voor het gebouw.

De VvE bestaat uit de eigenaren van de appartementen, een bestuur en uit commissies. Minimaal één keer per jaar moet er vergaderd worden.

Ook moeten zij een reservefonds opbouwen waaruit de verplichtingen kunnen worden voldaan. De VvE is verplicht om een jaarrekening op te stellen.

Het bestuur kan bestaan uit appartementeigenaren, maar er kan ook een extern bestuur aangetrokken worden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de besluiten in de VvE-vergadering.

Het bestuur neemt zelfstandig beslissingen over bijvoorbeeld kleine reparaties en kleine onderhoudswerkzaamheden.

Een slapende VvE wordt mee bedoeld dat de vereniging niet actief wordt beheerd. De jaarlijkse vergaderingen zullen ook niet uitgevoerd worden.

Op den duur zal de VvE toch weer actief moeten worden, want er moeten noodzakelijke werkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd worden.