Wat is een restschuldfinanciering?

Indien er bij verkoop van een huis een restschuld overblijft, moeten er nieuwe afspraken met de bank worden gemaakt over de financiering van deze schuld. Onder voorwaarden is het mogelijk om de restschuld mee te financieren in een nieuw te kopen huis. Niet alle banken willen hieraan meewerken!

Banken hanteren eigen normen. Sommige banken drukken in een percentage uit hoe ver ze willen gaan. Restschulden kunnen bijvoorbeeld meegefinancierd worden tot 115% van de marktwaarde van het huis. Andere banken geven geen percentage op en zullen het per geval beoordelen.

De betaalde rente over de meegefinancierde schulden zijn nog maximaal 15 jaar aftrekbaar van het inkomen.

Het is mogelijk om restschulden mee te financieren in een NHG hypotheek. De volgende voorwaarden worden er gesteld:

  • De restschuld is ontstaan na 1 januari 2014
  • De restschuld is ontstaan vanuit een NHG hypotheek
  • De koopsom van de nieuwe woning plus de restschulden komen uit boven de NHG-kostengrens
  • De totale lening moet passen bij het inkomen (loan to income)
  • De restschuld moet annuïtair worden afbetaald
  • Eerst de oude woning verkopen voordat er een nieuwe wordt gekocht

Bij de meeste banken is het lastig om restschulden meegefinancierd te krijgen. Een groot nadeel van een restschuld financiering is dat er een huis wordt gekocht waar gelijk alweer een hoge schuld op zit ten opzichte van de marktwaarde van het huis.