Wat is een woonquote?

De woonquote is een percentage van het bruto inkomen dat maximaal uitgegeven mag worden aan hypotheeklasten.

Het percentage is weer afhankelijk van de hoogte van het inkomen, je leeftijd, de rentevast periode en de hoogte van de hypotheekrente.

De woonquote heeft betrekking op de bruto hypotheeklasten.

Bij een hoger inkomen stijgt de woonquote.

Dit wordt veroorzaakt door het hogere percentage aan inkomstenbelasting waar de betaalde hypotheekrente tegen kan worden afgetrokken.

De woonquote wordt vastgesteld door het Nibud. Zij bepalen welk percentage bij de verschillende toetsinkomens gehanteerd moeten worden.

Ook de toetsrentes stellen zij vast.

Alle hypotheekbanken die de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) hebben ondertekend, moeten zich houden aan de woonquotes.