Wat is een huisvestingsverordening?

De gemeente kan een huisvestingsverordening invoeren. Hierin kunnen zij woonruimte aanwijzen waarvoor een huisvestingsvergunning moet worden aangevraagd.

Zonder deze vergunning mag de betreffende woonruimte niet voor bewoning gebruikt worden.

Deze bevoegdheid heeft de gemeente vanuit de Huisvestingswet.