Betaal ik belasting over mijn ontvangen rente?

Jaarlijks op 1 januari gaat de Belastingdienst bepalen hoeveel vermogen je hebt. Hier is vermogensrendementsheffing over verschuldigd. De hoogte van de heffing is onafhankelijk van de hoogte van het gerealiseerde rendement. Er wordt belasting geheven over een verondersteld rendement van 4%. De heffing bedraagt 30%. Omgerekend bedraagt de heffing 1,2% over het vermogen. De vrijstelling mag eerst in mindering gebracht worden.

De vrijstelling bedraagt €21.330 (2015) per belastingplichtige. Fiscale partners hebben dus een vrijstelling van €42.660.

De heffing vindt plaats over het vermogen, minus de schulden. Hieronder wordt onder andere verstaan:

  • Belegd vermogen
  • Spaargeld
  • Tweede huis
  • Kunst dat wordt gehouden als een investering

Het vermogen wordt belast in box 3 van ons belastingstelsel. De eigen woning valt in box 1. Hierdoor is de hypotheek geen te verrekenen schuld.

Voorbeeld

Een gezin bezit een vermogen van €80.000. Door slechte beleggingsresultaten bezitten ze op 1 januari van een belastingjaar nog €75.000. Hoeveel vermogensrendementsheffing is er verschuldigd?

Het vermogen op 1 januari is bepalend. Voor de heffing maakt het niet uit dat ze een negatief rendement gemaakt hebben. Er wordt nog steeds uitgegaan van een fictief rendement van 4%. De heffing bedraagt:

  • Vermogen minus de vrijstelling: €75.000 - €42.660 = €32.340
  • Het verondersteld rendement bedraagt: €32.340 x 4% = €1.293,60
  • De heffing bedraagt: €1.293,60 x 30% = €388 (afgerond)