Wat is een koopovereenkomst?

Bij het kopen van een huis leggen de verkoper en de koper de bepalingen en de voorwaarden vast in een schriftelijke koopovereenkomst. De overeenkomst wordt vaak een voorlopig koopcontract genoemd.

Wettelijk is vastgelegd dat de koper drie dagen bedenktijd heeft. In deze periode kan de koper zonder opgave van reden nog onder de koop uit.

De bedenktijd gaat in, één dag nadat de koper een door beide partijen getekende koopovereenkomst heeft ontvangen. De drie dagen bedenktijd geldt niet voor de verkoper.

In de koopovereenkomst kunnen nog ontbindende voorwaarden worden opgenomen.

Bij het niet kunnen voldoen aan de gestelde voorwaarden, is de overeenkomst tot een bepaalde datum nog te ontbinden.

In de koopovereenkomst wordt onder andere vastgelegd:

• De overeengekomen prijs

• Datum van levering

• Aanvullende afspraken

• Ontbindende voorwaarden

• Eventueel over te nemen roerende zaken

Een koopovereenkomst kan door de notaris worden opgesteld, maar meestal wordt deze gemaakt door de verkopende makelaar.

In Amsterdam wordt de koopovereenkomst standaard door de notaris opgemaakt.