Wat is een bouwdepot?

Een depot is een speciale rekening waarvan verbouwingskosten of de bouwkosten betaald kunnen worden. De nota’s die betrekking hebben op de bouw of de verbouwing kunnen rechtstreeks vanaf het depot betaald worden.

Een depot is speciaal geopend om het bouwen van een huis, een verbouwing of het onderhoud van een huis mee te bekostigen. Het bedrag is afkomstig uit een lening die bedoeld is voor de bouw, verbouwing of het onderhoud. De financieringskosten en de rente over dit depotbedrag zijn maximaal gedurende een periode van twee jaar aftrekbaar van het inkomen.

Indien er nog geld overblijft na de verbouwing of het onderhoud, dan is de rente over het restantbedrag niet meer aftrekbaar van het inkomen. Het restbedrag verhuist van box 1 naar box 3.

Gedurende de eerste zes maanden dat het depot bestaat is de betaalde rente volledig aftrekbaar. Na een half jaar moet de ontvangen rente over het bedrag in het depot verrekend worden met de betaalde rente. Het meerdere is dan aftrekbaar.

Twee jaar nadat het depot geopend is gaat het depotbedrag over van box 1 naar box 3. Op het moment dat er na twee jaar weer een bedrag uit het depot gebruikt wordt voor een betaling van een nota in verband met de verbouwing, is de rente over het betreffende deel weer aftrekbaar.

Voor meer fiscale informatie over het verbouwingsdepot, kijk op de website van de Belastingdienst.