Wat is hertaxatie?

De bank heeft de mogelijkheid om bij het verlengen van de rentevast periode een hertaxatie te verrichten.

Aan de hand van deze taxatie wordt bepaald wat de verhouding is tussen de waarde van het onderpand (het huis) en de hoogte van de hypotheekschuld.

Aan de hand van de hertaxatie kan de bank andere voorwaarden stellen of een hogere of een lagere rente rekenen.

Bij hypotheken die niet onder de condities van NHG zijn afgesloten, is de hoogte van de hypotheekrente afhankelijk van de hoogte van de hypotheekschuld ten opzichte van de marktwaarde van het huis.

Het maakt voor de hoogte van de hypotheekrente een groot verschil of de hypotheekschuld groter is dan de marktwaarde van het huis of dat de schuld minder dan 60% of 80% bedraagt van de waarde van het huis.

Dit komt door een risico-opslag die banken in rekening brengen als ze een groter risico lopen. Aan de hand van een hertaxatie kan de risico-opslag door de bank worden bijgesteld.

Over het algemeen zal de bank minimaal drie maanden voor de afloopdatum van de rentevast periode een voorstel sturen zonder te taxeren.