Hoe gaat de Belastingdienst om met mijn kapitaalverzekering?

In tot 1 januari 2013 afgesloten hypotheken werd er vaak voor gekozen om de aflossing van de hypotheek geheel of gedeeltelijk op te sparen in een aan de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering. De kapitaalverzekering valt onder de noemer KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning) in box 1 of het kapitaal wordt gedurende de looptijd belast in box 3.

Is het een KEW? Dan moet de uitkering uit de polis gebruikt worden om de hypotheek geheel of gedeeltelijk mee af te betalen. Gedurende de opbouwfase is er geen belasting verschuldigd over de waarde in de polis. Er gelden fiscale beperkingen gedurende de looptijd.

Indien het een kapitaalverzekering in box 3 is, bestaat er geen verplichting om op de einddatum de opgebouwde kapitaal te gebruiken om de hypotheek mee af te lossen. Een nadeel is dat de waarde in de polis gedurende de opbouwperiode wordt gezien als een onderdeel van het vermogen.

Het vermogen wordt in box 3 wordt belast met 1,2% belastingheffing. Er geldt per belastingplichtige een vrijstelling van €21.330. Voor fiscale partners bedraagt de vrijstelling dus €42.660.

Sinds 1 januari 2013 moet er bij nieuw gesloten hypotheken een maandelijkse aflossing van de schuld zijn ingebouwd. Nieuw gesloten hypotheken waarin er een vermogen wordt opgebouwd in een kapitaalverzekering geeft geen recht meer op hypotheekrenteaftrek.