Wat is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst is er in tegenstelling tot een vast contract een einddatum in het contract opgenomen.

Voor de meeste contracten geldt dat minimaal één maand voor het verlopen van het contract de werkgever met de werknemer in gesprek moet over het wel of niet verlengen van het contract.

Sinds 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid op een aantal belangrijke punten gewijzigd. De wijzigingen zijn erop gericht om werknemers met een tijdelijk contract beter te beschermen en de kans op een vast contract te vergroten.

Tot 1 juli 2015 had de werkgever de mogelijkheid om drie keer een jaarcontract aan te bieden.

Sinds 1 juli 2015 is het nog steeds mogelijk om drie keer een tijdelijk contract aan te bieden, maar de totale looptijd mag niet langer zijn dan twee jaar.

Wil de werkgever geen vast contract geven na maximaal drie contracten binnen twee jaar?

Dan mag de werknemer minimaal voor een periode van een half jaar niet meer werken voor de betreffende werkgever.

Nieuw is ook dat er voor tijdelijke medewerkers nu recht bestaat op een transitievergoeding bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

De voorwaarden hiervoor zijn:

  • De werknemer is minimaal twee jaar in dienst geweest
  • De arbeidsovereenkomst is door de werkgever beëindigd

Voor meer informatie over de Wet Werk en Zekerheid: Rijksoverheid.