Wanneer zijn er advies- en bemiddelingskosten verschuldigd?

Sinds 1 januari 2013 geldt er voor bepaalde financiële diensten een provisieverbod. Het provisieverbod geldt voor complexe en impactvolle producten. De financiële instellingen mogen in deze producten geen opslag verwerken waar de adviseur uit betaald gaat worden. Het provisieverbod geldt niet voor schadeverzekeringen en consumptieve leningen.

Provisie is een vergoeding die een financieel adviseur krijgt voor het adviseren en het afsluiten van het product. De hoogte van de provisie voor een bepaalde financiële dienst kan verschillen per product en per verzekeraar of bank.

Voor de volgende financiële producten geldt het provisieverbod:

• Uitvaartverzekeringen

• Levensverzekeringen

• Bankspaarproducten

• Uitvaartverzekeringen

• Deelnemingen in een beleggingsfonds

• Hypotheken

• Overlijdensrisicoverzekeringen

• Betalingsbeschermers (bijvoorbeeld woonlastenverzekering)

• Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

De adviseur zal voorafgaand aan het advies inzichtelijk maken wat de kosten zijn. Onder voorwaarden is het mogelijk om de advies- en bemiddelingskosten mee te financieren in de hypotheek.

De advies- en bemiddelingskosten zijn aftrekbaar van het inkomen.